กติกาการแข่งขัน TEKKEN Pre Season Tournament 2018

สมัครแข่งขัน : TEKKEN Pre Season Tournament 2018

กฏกติกาสำหรับแข่ง

- แข่งขันบนระบบ Playstation 4
- รูปแบบการแข่งขัน Tournament
- Double Elimination
- Game Setting: 3 Rounds / 60 Sec. / Random Stagae / Tournament Mode
- ผู้ชนะ 2 ใน 3 เกม จะเป็นผู้ชนะในรอบนั้นๆ ยกเว้นรอบ Grand Final กติกาจะเป็น 3 ใน 5 เกมเพื่อตัดสินผู้ชนะ
- การเลือกฉากจะเป็นแบบ Random เท่านั้น ผู้แพ้มีสิทธิเปลี่ยนตัวละคร ส่วนผู้ชนะต้องใช้ตัวละครเดิม
- สามารถนำคอนโทรลเลอร์ส่วนตัวมาใช้ได้ แต่ไม่อนุญาตให้ปรับ Option เสริมของจอยอย่างเช่นปุ่ม Turbo เป็นต้น และต้อง Disconnect Controller หลังจากแข่งเสร็จทุกครั้ง - กรณีที่มีปัญหาระหว่างการแข่งขัน หากพิสูจน์ได้ว่าจงใจ จะถูกปรับแพ้ 1 ยกทันที - คำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กฎกติกาและข้อบังคับเพิ่มเติม

- ทุกๆ ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องแต่งตัวสุภาพเรียบร้อย และต้องไม่สวมรองเท้าแตะเข้าสู่สนามแข่งขันหรือบนเวที
- ในกรณีที่ทีมที่มีสปอนเซอรเกี่ยวข้องกับอบายมุขหรือการพนัน จะต้องสวมใส่เสื้อของการแข่งขันกลางที่ทางทีมงานได้เตรียมไว้ให้เท่านั้น