Facebook
 • LINE iconLine
 • สินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจกสิกรสินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดเล็กกสิกรที่ดีที่สุดในปี 2567

  สินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจกสิกร ประเภท Loan กับ OD ต่างกันอย่างไร?

  สินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจกสิกร ประเภท Loan

  สินเชื่อเงินด่วนธุรกิจกสิกร ประเภท Loanมีจุดเด่นคือ จะให้เงินก้อน/สินเชื่อธุรกิจกสิกรเงินด่วน ที่พร้อมใช้ แบบผ่อนระยะยาว โดยจะผ่อนได้นานสูงสุด 60 เดือน สามารถจ่ายคืนเป็นงวด งวดละเท่า ๆ กันหลังอนุมัติเช่นเดียวกับกลุ่มสินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดเล็กออมสิน ซึ่งเงินทำธุรกิจจะโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ที่เลือกไว้ทันที (มีการหักค่าอากรแสตมป์) ปิดวงเงินก่อนได้ ไม่มีค่าธรรมเนียมวงเงินก้อน และระยะเวลากู้ส่งผลต่อยอดผ่อนชำระต่อเดือน พิจารณาให้ดีเพื่อไม่ให้เกิดภาระทางการเงิน อัตราดอกเบี้ยเงินก้อนคิดแบบลดต้นลดดอก ยิ่งเงินต้นลดเร็ว ดอกเบี้ยยิ่งน้อย

  สินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจกสิกร ประเภท OD

  สินเชื่อเงินด่วนธุรกิจกสิกร ประเภท OD มีจุดเด่นคือ วงเงินทำธุรกิจหมุนเวียนเพื่อธุรกิจ จะคล้ายเงินทุนสำรอง ที่มีอัตราดอกเบี้ยคำนวณบนยอดเงิน และจำนวนวันที่เบิกใช้ ซึ่งเมื่อวงเงิน OD ได้รับการอนุมัติ ทางลูกค้าจะได้บัญชีกระแสรายวัน ที่มีวงเงินทำธุรกิจอยู่ในบัญชีเท่ากับวงเงินอนุมัติ (มีการหักค่าอากรแสตมป์) * บัญชีกระแสรายวัน เป็นบัญชีประเภทหนึ่ง ที่ใช้ในการทำธุรกิจ ซึ่งสามารถผูกกับวงเงิน OD ที่ได้รับการอนุมัติ อัตราดอกเบี้ย OD จะถูกคิดบนส่วนวงเงินสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนที่เบิกใช้ตามจำนวนวันที่ใช้ไป ดังนั้นเมื่อมีกระแสเงินสดเมื่อไหร่สามารถนำมาลดวงเงินเพื่อลดค่า ใช้จ่ายอัตราดอกเบี้ยได้ การเบิกใช้ การจ่ายคืนวงเงิน OD และการชำระค่าปรับ OD จะถูกพิจารณาต่ออายุวงเงินแบบปีต่อปี ประวัติการใช้ และการชำระอัตราดอกเบี้ยมีผลต่อการพิจารณาต่ออายุวงเงิน อย่าปล่อยให้เงินต้นรวมอัตราดอกเบี้ยเกิน OD ที่ได้รับอนุมัติ

  รายละเอียดการสมัครสินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจกสิกร 

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย

  อายุ 21 – 70 ปี (21 ปี บริบูรณ์)

  ประกอบอาชีพอิสระ หรือ เป็นเจ้าของธุรกิจ ที่ไม่ขัดต่อกฏหมาย และศีลธรรม (ไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนพาณิชย์)

  หมายเหตุ : กรณี สินเชื่อเงินด่วน แบบใช้หมุนเวียนเพื่อธุรกิจ (OD) ต้องไม่มีการตั้งวงเงิน OD จากการสมัครผ่านช่องทางนี้มาก่อน

  เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจกสิกร 

  สิ่งที่ต้องเตรียมเพื่อสมัครสินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจกสิกร สินเชื่อเพื่อการลงทุนขนาดเล็ก

  1. บัตรประจำตัวประชาชน
  2. โทรศัพท์มือถือ
  3. แอปพลิเคชัน เคพลัส (K PLUS) เวอร์ชัน 5.14.3 ขึ้นไป
  4. บัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย *เพื่อใช้ในการเบิกรับเงินกู้กรณีขอสินเชื่อเงินด่วนแบบผ่อนระยะยาว (Loan)

  เอกสารแสดงรายได้สำหรับสินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจกสิกร

  • กรณี มีบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย และเดินบัญชีขั้นต่ำ 6 เดือนขึ้นไป ไม่จำเป็นต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม
  • กรณี เป็นลูกค้าใหม่ (มีบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย น้อยกว่า 6 เดือน) หรือ อยากแสดงรายได้เพิ่มเติม ให้เตรียมภาพถ่ายสมุดบัญชีธนาคารอื่นๆ และรายการเดินบัญชีของ สมุดบัญชีเล่มนั้นๆ โดยต้องมีรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือนขึ้นไป
  • กรณี ต้องการขอข้อมูล Statement ต่างธนาคาร สามารถใช้ บริการ dStatement เป็นอีกทางเลือกเพื่อขออนุมัติสินเชื่อธุรกิจ sme ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันได้

  อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

  แหล่งยืมเงินด่วนได้จริงที่มาพร้อมดอกเบี้ยแสนถูก

  รายได้

  ถึง ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน)

  ดอกเบี้ย

  ถึง ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน)

  วงเงิน

  ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน)

  ส่องสินเชื่อกรุงไทยใจป้ำและอัพเดทดอกเบี้ยล่าสุด

  รายได้

  ถึง เริ่มต้น 15,000 บาทต่อเดือน

  ดอกเบี้ย

  ถึง ระหว่าง 20-25% ต่อปี

  วงเงิน

  สูงสุด 1 ล้านบาท

  รู้จักกับสินเชื่อส่วนบุคคลเฮงลิสซิ่งก่อนยื่นกู้

  รายได้

  ถึง เริ่มต้น 6,000 บาทต่อเดือน

  ดอกเบี้ย

  ถึง ไม่เกิน 25% ต่อปี

  วงเงิน

  สูงสุุด 45,000 บาท