ประเดิมการแข่งขันแรกของปี CROSSOUT : FREE FOR ALL BATTLE  เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

1,506 views
Share

เกม CROSSOUT จัดกิจกรรมการแข่งขัน Free For All Battle (แข่งเดี่ยว) ชิงรางวัลโคตรโหด อาวุธระดับ Legend เลือกได้ 1 ชิ้น แค่สมัครและมีรายชื่อเป็นผู้เข้าแข่งก็ได้รางวัลไปนอนกอดแล้ว สนใจสมัครแข่งขัน ตรวจสอบรายละเอียดด้านล่างได้เลย

รูปแบบการแข่งขัน : แบบน็อคเอาท์

เกณฑ์การนับคะแนน : ใช้ระบบการนับคะแนนในเกมเป็นเกณฑ์ (อ้างอิงจากหน้าสรุปคะแนนหลังจบเกม)

รายละเอียด : CROSSOUT FREE FOR ALL BATTLE เปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 48 คน ผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดจะถูกแบ่งออกเป็น (ตัวจริง 32 คน, ตัวสำรอง 16 คน) เมื้อสิ้นสุดการแข่งขันในแต่ละรอบจะมี 4 คนที่ผ่านเข้าสู่รอบถัดไป และ 4 คนที่ตกรอบ สำหรับรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมมีดังนี้

เปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขัน
ตั้งแต่วันที่ 8 – 13 กุมภาพันธ์ 2561

– ตัวจริง 32 คน (สุ่มจากรายชื่อผู้สมัครเข้าแข่งขันทั้งหมด)

– ตัวสำรอง 16 คน (สุ่มจากรายชื่อผู้สมัครเข้าแข่งขันทั้งหมด)

ลงทะเบียน
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน CROSSOUT : FREE FOR ALL BATTLE สามารถกดสมัครได้ที่นี่  <<สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน คลิกเลย>>

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน วันที่ 14 ก.พ. 2561
1. ผู้ที่มีรายชื่อตัวจริง และตัวสำรอง สามารถยืนยันตนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันได้ตั้งแต่วันที่ 14 – 16 ก.พ. 2561
2. สามารถยืนยันตนผ่านช่องทาง Facebook Inbox โดยระบุข้อมูลดังนี้
– ไอดีเกม
– ชื่อตัวละคร
– พร้อมข้อความ: ยืนยันตนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน CROSSOUT: FREE FOR ALL BATTLE
3. หากผู้ที่มีรายชื่อตัวจริงรอบ 32 คน ไม่ยืนยันตนภายในวันที่ 14 ก.พ. จะถือว่าสละสิทธิ์และทีมงานจะนำรายชื่อตัวสำรองเข้าไปแทนที่ทันที (สุ่มจากรายชื่อตัวสำรอง)
4. ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องเข้าร่วมกลุ่มที่ทำมงานสร้างไว้เพื่อเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสาร, แจ้งวัน-เวลาในการแข่งขัน รวมถึงประกาศผลการแข่งขันในแต่ละรอบและข่าวสารอื่นๆเกี่ยวกับกิจกรรมการแข่งขัน

 

ประกาศรายชื่อผลการจับฉลากกลุ่มการแข่ง วันที่ 19 ก.พ. 2561

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันสามารถกดเข้าร่วมกลุ่ม CROSSOUT – FREE FOR ALL BATTLE ได้ที่นี่ <<เข้าร่วมกลุ่ม CROSSOUT FREE FOR ALL คลิ๊กเลย>>

ตารางการแข่งขัน

รางวัลสำหรับการแข่งขัน ทีมงานจะทำการมอบให้ภายในวันที่ 23 ก.พ. 2561

รายละเอียดกลุ่มการแข่งขัน

การแข่งขันรอบ 32 คน

– แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม (A – D)

– กลุ่มละ 8 คน

– แข่งขันโดยใช้แผนที่ Founder Canyon

– รอบ 32 คนจะทำการแข่งขัน กลุ่มละ 1 แมทช์

– นับคะแนนรวมหลังจบเกม

– ผู้ชนะที่มีคะแนนสูงสุด 4 อันดับ จะผ่านเข้าสู่รอบ 16 คน

การแข่งขันรอบ 16 คน

– แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม (A – B)

– กลุ่มละ 8 คน

– แข่งขันโดยใช้แผนที่ Control-17 Station

– รอบ 16 คนจะทำการแข่งขัน กลุ่มละ 2 แมทช์

– นับคะแนนรวมหลังจบเกม

– ผู้ชนะที่มีคะแนนสูงสุด 4 อันดับ จะผ่านเข้าสู่รอบ 8 คน

การแข่งขันรอบ 8 คน

– แข่งขันทั้งหมด 3 แมทช์

– แมทช์ที่ 1 แผนที่ Factory

– แมทช์ที่ 2 แผนที่ Ship Graveyard

– แมทช์ที่ 3 แผนที่ Rock City

– นับคะแนนรวมจากทั้ง 3 แมทช์

– ผู้เข้าแข่งขันที่มีคะแนนรวมจาก 3 แมทช์ สูงที่สุดจะเป็นแชมป์กิจกรรมการแข่งขัน CROSSOUT : FREE FOR ALL BATTLE

สายการแข่งขัน

รายละเอียดทั่วไป (กฎ, กติกา, อื่นๆ)
1. ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 32 คน ทีมงานจะสุ่มรายชื่อทั้งหมด โดยแยกเป็น 4 กลุ่ม A, B, C, D
2. หลังจากประกาศผลการจับฉลากกลุ่มแล้ว ผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถขอเปลี่ยนกลุ่มได้
3. ในการแข่งขันสามารถเลือกแต่งรถ, ใช้อาวุธได้อย่างอิสระ โดยจะต้องมี “พลังรวม” ไม่เกิน 4000
4. เมื่อถึงเวลาทำการแข่งขัน หากผู้แข่งขันไม่มาทำการแข่งขัน, มาช้าเกิน 10 นาที จะถูกปรับแก้ทันที
5. กรณีหลุดออกจากเกมระหว่างทำการแข่งขัน ทีมงานจะดำเนินการแข่งขันต่อไป โดยจะแยกกรณีนี้ออกเป็น 3 ส่วน
5.1 รอบ 32 คน – หลุดออกจากแข่งขัน ทีมงานจะปรับแพ้ทันที
5.2 รอบ 16 คน – หลุดออกจากแข่งขันรอบใดๆ คะแนนในรอบนั้นๆจะไม่ถูกนับ
5.3 รอบ 8 คน – หลุดออกจากการแข่งขันรอบใดๆ คะแนนในรอบนั้นๆจะไม่ถูกนับ
6. ห้ามใช้วาจาหยาบคาย, พูดจายั่วยุ ผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆ
6.1 ครั้งที่ 1 ทำการตักเตือน
6.2 ครั้งที่ 2 ปรับแพ้ทันที
7. สำหรับผู้เข้าแข่งขันที่ถูกปรับแพ้ไม่ว่ากรณีใดๆ จะถูกตัดสิทธิ์ในการรับรางวัลการแข่งขันไปด้วย
8. กรณีผู้เข้าแข่งขันมีคะแนนรวมหลังจบเกมในจำนวนเท่ากันและมีผลต่ออันดับในการเข้าสู่รอบถัดไป เช่น อันดับ 4 และ 5 มีคะแนนเท่ากัน ทีมงานจะจัดแมทช์พิเศษขึ้นมา โดยนำทั้ง 2 อันดับมาทำการแข่งขัน FREE FOR ALL แบบ 1 VS 1 เพื่อหาผู้เข้ารอบถัดไป
10. การตัดสินพิจารณาของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

 

 

Comments

Share