สมัครแข่งขัน TEKKEN Pre Season Tournament 2018

รับสมัครจำกัดเพียง 64 คน

รับสมัคร วันที่ 9 - 16 พ.ค.

ประกาศรายชื่อ 17 พ.ค.

แข่งขันวันที่ 20 พ.ค. ที่ Central Plaza Chaeng Wattana

ตรวจสอบรายชื่อที่ลงสมัคร : รายชื่อ TEKKEN Pre Season Tournament 2018

กติกาแข่งขัน : TEKKEN Pre Season Tournament 2018 * กรุณาอ่านให้ละเอียดก่อนสมัคร

เงินรางวัล

- ชนะเลิศ 30,000 บาท

- รองชนะเลิศ 10,000 บาท

- อันดับ 3 - 4 คนละ 5,000 บาท

ผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องสมัคร The 1 Card ลิงค์สมัคร : สมัครสมาชิก The 1 Card หากทีมงานตรวจสอบข้อมูลไม่ตรงกับรายชื่อผู้สมัครรางวัลที่ได้รับถือเป็นอันโมฆะ