กติกาการแข่งขัน Dota 2 The Open Championship

สมัครแข่งขัน : Dota 2 The Open Championship

รูปแบบการแข่งขัน

- รับสมัครไม่จำกัดจำนวนทีม ทีมละ 5 คน ตัวสำรอง 2
- นักกีฬา 1 คนสามารถลงแข่งได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น ไม่สามารถลงแข่งให้กับทีมอื่นได้ ในกรณีทีมงานตรวจสอบว่ามีการกระทำผิด จะทำการตัดสิทธิ์ทั้ง2ทีม
- ไม่อนุญาติให้มีการใช้งาน Stand IN (คนนอกที่ไม่ได้ลงทะเบียน) ให้ใช้ได้เฉพาะตัวสำรองที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น
- แข่งโหมด Captain Mode
- แข่งแบบ Knock Out BO1 แพ้ตกรอบ
- คัดเลือกหา 8 ทีมเข้าแข่งรอบ Lan Final
- รอบ 8 ทีม แข่งแบบ BO3
- รอบ Semi และ Final แข่งแบบ BO3

กติกาก่อนการแข่งขัน

- เข้าร่วมกลุ่ม Dota 2 The Open Championship
- นัดการแข่งขันในกลุ่ม
- เวลาแข่งขัน 20.00 น. สายได้ไม่เกิน 30 นาที
- เลื่อนการแข่งขันได้ แต่ต้องไม่ข้ามวัน และไม่เกิน 24.00 น. ของวันแข่งขัน โดยให้ตกลงเสร็จสิ้นก่อนเวลา 18.00 น. ถ้าตกลงกันไม่ได้ ให้ยึดเวลากลางคือ 20.00 น. เป็นที่ตั้ง
- หากมาไม่ทันกำหนดเวลาแข่งขันตามที่ตกลงเกิน 30 นาที ทีมที่มารอสามารถรายงานขอชนะบายได้
- หากตกลงเวลากันไม่ได้ภายในวันแข่งขัน ให้ใช้เวลากลางคือ 20.00 น. ถ้าหากไม่มีการแข่งขันเกิดขึ้น จะถือว่าแพ้บายทั้ง 2 ทีม
- ไอดีที่ไม่ได้ลงทะเบียนไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ หากตรวจสอบพบจะถูกตัดสิทธิ์ทันที

กติการะหว่างการแข่งขัน

• สามารถทำการ Share Unit ได้ตลอดระยะเวลาการแข่งขัน
• ห้ามใช้ข้อผิดพลาดต่างๆในตัวเกม (Bug) หากทีมงานตรวจพบจะทำการปรับแพ้ทันที

การรีเกม

• มีผู้เล่นหลุดออกจากเกมในช่วง 10 นาทีแรก และไม่สามารถกลับเข้าสู่เกมได้ในกรณีที่ยังไม่มี การ Kill หรือ ป้อมโจมตีถูกทำลาย ให้ทำการออกเกมแล้วเริ่มเกมใหม่ แต่ต้องทำการเลือก Hero เหมือนเดิมทั้ง 2 ทีม หากมีการ Kill หรือป้อมถูกทำลายแล้ว ให้ดำเนินการแข่งขันต่อจนจบ ไม่ว่าฝ่ายตรงข้ามจะกลับเข้ามาหรือไม่ก็ตาม

การหยุดเกม

• หากผู้เข้าแข่งขันเกิดปัญหาทางเทคนิคหรือเหตุจำเป็นหรือมีผู้เล่นหลุดออกจากเกมผู้เข้าแข่งขันสามารถขอหยุดเกมได้ทีมละไม่เกิน 3 ครั้ง (ใน 1 ครั้งหยุดเกมเป็นเวลาไม่เกิน 10 นาที)
• การกดเริ่มเกมได้ต่อเมื่อทั้งสองทีมพร้อม หากผู้เข้าแข่งขันเกิดหลุดออกจากเกม หยุดเกมทันทีรอจนกว่าจะกลับเข้ามาอีกครั้ง

การรายงานผลการแข่งขันในรอบออนไลน์

• ทำการปิดรับการรายงานผลเวลา 6.00 น. ของวันรุ่งขึ้น
• ไม่มารายงานผลก่อน 6.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ถูกตัดสิทธิ์แพ้บายทั้ง 2 ทีม
• Screen Shot ที่ใช้รายงานผลจะต้องเป็น Screen Shot ของเกมที่แข่งขันเท่านั้น
• รายละเอียดรายงานผลการแข่งขัน ตัวอย่าง
- ส่วนที่ 1 ทีม A vs ทีม B
ทีม A ชนะ
- ส่วนที่ 2 Screen Shot ภาพจบเกมส์สำหรับ Match ที่แข่งขัน
• หากทีมงานตรวจพบการแก้ไข ปรับแต่ง Screenshot จะปรับแพ้ทันที
• ทีมที่รายงานผลการแข่งขันไม่ถูกต้อง หลังจากปิดรับการรายงานผลการแข่งขัน 6.00 น. จะถูกปรับแพ้ทันที

มารยาทในการแข่งขัน Tournament

• การแสดงที่บ่งบอกความไม่มีน้ำใจนักกีฬา : ปรับแพ้ทันที
• การตั้งชื่อไม่สุภาพ ไม่สามารถลงแข่ง Tournament ได้
• การเยาะเย้ย ถากถาง ไม่สุภาพ ทั้งวาจาและการกระทำ ต่อทีมเข้าแข่งขัน : ปรับแพ้ทันที
• ปรับแต่ง Screenshot : ปรับแพ้ทันที

ข้อตกลงและข้อปฏิบัติ

• ทางผู้จัดสามารถตัดสิทธิ์และนำทีมสำรองเข้ามาทดแทนกรณีทีมที่ผ่านเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้ายไม่สามารถมาแข่งขันในรอบออฟไลน์ได้
• ในการเข้าร่วมการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันจะต้องรับทราบและปฏิบัติตามกฎกติกาการแข่งขันรวมไปถึงคำตัดสินของทีมงานโดยไม่มีข้อแม้ใดๆ
• ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องรับทราบและยอมรับว่าทางผู้จัดงาน มีสิทธิที่จะปรับเปลี่ยนกฎกติกาข้อกำหนดการแข่งขันได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้อง แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• กรรมการมีสิทธิที่จะยกเลิกหรือเปลี่ยนคำตัดสิน จากกฎกติกาที่กำหนดไว้ได้ตามแต่ความเหมาะสมและให้มีความยุติธรรมที่สุดเท่าที่ทำได้
• ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องแสดงการเคารพต่อผู้แข่งขันอื่นและผู้ตัดสิน ห้ามผู้แข่งขันแสดงการดูถูกเย้ยหยัน ใช้วาจาหยาบคาย หรือแสดงพฤติกรรมที่ไม่เคารพต่อผู้ตัดสินและผู้แข่งขันอื่น หากพบเห็นจะได้รับการลงโทษ
• กรณีมีข้อพิพาท หรือมีการประท้วงใดๆ เกิดขึ้น การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

การประท้วง

• การประท้วงใดๆ จะต้องทำก่อนการแข่งขันจะเริ่มต้นเท่านั้น หากเริ่มการแข่งขันไปแล้ว ถือว่าทั้งสองทีมยินยอมที่จะรับผลการแข่งขันที่เกิดขึ้น ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
โหมดการแข่ง : CAPTAINS MODE
เวอร์ชั่นที่ใช้แข่ง : Tournament
ไม่มีการจำกัดฮีโร่และไอเท็มที่ใช้ ให้ยึดตาม CAPTAINS MODE และ เวอร์ชั่น
ทุกคนจะต้องใช้อักษรย่อทีมเป็นภาษาอังกฤษนำหน้าชื่อในเกม เช่น [EW] MRO

Tournament

เวลาในการเลือก/แบนฮีโร่ เป็นไปตาม CAPTAINS MODE
การตั้งค่าห้องแข่งขัน
GAME MODE : CAPTAINS MODE
STARTING TEAM : ตามแต่ที่ตกลงเลือก
VERSION : TOURNAMENT
SPECTATORS : No
CHEATS : No
BOTS : No
SERVER LOCATION : SEA
SERIES TYPE : No
PASSWORD : ตามที่ทั้งสองทีมตกลงกัน
GAME NAME : มีหรือไม่มีก็ได้
Broadcaster : No

* ถ้าคู่ไหนทางทีมงานเลือกมาถ่ายทอดสด จะตั้ง DELAY 5 นาที

หมายเหตุ

- การหยุดเกม กรณีที่เกิดปัญหา ผู้แข่งขันสามารถขอหยุดเกมเองได้ทีมละไม่เกิน 3 ครั้ง
- หากไม่ปฏิบัติตามกติกาดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ถือเป็นความผิดและทางผู้จัดมีสิทธิ์ในการดำเนินการตามบทลงโทษที่ให้ ไว้ได้ทันที
- หากผู้แข่งขันหลุดออกจากเกม ให้หยุดเกมและรอจนผู้เล่นเข้ามาอีกครั้ง หากครบ10 นาทีแล้วยังไม่สามารถเข้าได้ ให้ดำเนินการแข่งขันต่อทันที
- ผู้ที่หลุดเกมไปเกิน 10 นาที สามารถกลับเข้าเกมมาภายหลังได้ เกมจะจบลงต่อเมื่อ Ancient Fortress ฝั่งใดฝั่งหนึ่งถูกทำลายเท่านั้น
- การพิมพ์ข้อความ GG จะจบเกมก็ต่อเมื่อนับเวลาครบตามระบบเท่านั้น จนกว่าระบบจะตัดจบ ยังไม่ถือว่าจบเกม
- การ Backdoor หรือการโจมตีป้อม โดยไม่มี Creep ไม่ถือว่าเป็นความผิด
- ห้ามนำช่องโหว่ของเกมไปใช้ประโยชน์ (Bug/Glitch/Exploit)
- กฎกติกาอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมของสถานการณ์ในระหว่างการแข่งขัน โดยที่อาจจะไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ทีมที่เข้าร่วมแข่งขันต้องเข้าใจถึงกฎกติกาอย่างชัดเจน ถ้าเกิดมีการทำผิดกฎ กรรมการสามารถตัดสิทธิ์ทีมนั้นๆ ได้ทันที
- คำตัดสินของกรรมการที่ควบคุมการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด

บทลงโทษความผิดรายบุคคล

• การทำผิดครั้งที่ 1 = ตักเตือน
• การกระทำผิดซ้ำเดิมครั้งที่ 2 = ปรับสิทธิ์งดแข่งในรอบนั้นๆ
• บทลงโทษสามารถยืดหยุ่นได้ตามสาเหตุของความผิดซึ่งขึ้นอยู่กับการตัดสินของทางทีมงาน

บทลงโทษความผิดของทีม

• การทำผิดครั้งที่ 1 = ตักเตือน
• การกระทำผิดซ้ำเดิมครั้งที่ 2 = เตือนครั้งสุดท้าย
• การกระทำผิดครั้งที่ 3 = ปรับแพ้ในรอบนั้นๆ ทันที